فهرست مطلاب و اخبار سايت

تشریفات همدان پارسیان

question_answerبدون دیدگاه
تشریفات همدان پارسیان تشریفات همدان پارسیان – تشریفات خدماتی است همه جایی ، همه کسی و همه وقتی به این معنا که در هر جا که باشید و در هر…
کتیبه و آبشار گنجنامه

کتیبه و آبشار گنجنامه

question_answerبدون دیدگاه
کتیبه و آبشار گنجنامه کتیبه و آبشار گنجنامه این کتیبه‌ها از دیرباز نام‌های گوناگونی را بر خود گرفته‌است. تا سدهٔ ششم هجری از جمله «سنگ‌نبشته، نبشت خدایان، دادمهان یا دادبهان،…

استخر عباس آباد همدان

question_answerبدون دیدگاه
استخر عباس آباد همدان گردشگاه استخر عباس‌آباد یا سر استخر عباس‌آباد در بالای تپه‌ای به نام تپهٔ عباس‌آباد انتهای خیابان مهدیه و مشرف به میدان قائم در شهر همدان واقع…
فهرست